Inspekcja Handlowa skontrolowała foteliki samochodowe

Inspekcja Handlowa zakwestionowała 6 z 39 sprawdzonych przez nią partii fotelików samochodowych – poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim błędów formalnych, np. braków w instrukcjach obsługi.