Rząd obronił się przed pozwami ze strony przedsiębiorców?

Wprowadzone obostrzenia, a właściwie ich podstawa prawna, od początku wzbudzały wiele wątpliwości prawników i samych przedsiębiorców. Czy prowadzący firmy zdecydują się wystąpić na drogę prawną przeciw rządowi?