Więcej środków na wydarzenia kulturalne i artystyczne

Konkursy fotograficzne i baletowe, festiwale filmowe czy gitarowe, spotkania kultur, spektakle teatralne, a także wystawy i warsztaty. Na tego typu działania można uzyskać marszałkowskie wsparcie. Dofinansowanie dla jednego projektu może wynieść maksymalnie 10 tys. zł.