Cyfryzacja stworzy 12 milionów nowych miejsc pracy

Automatyzacja i robotyzacja będą, obok inwestycji w „zielone” miejsca pracy, kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmiany popytu na rynku pracy. W Polsce nawet 20-30 proc. miejsc pracy może w pewnym zakresie zostać zautomatyzowanych.