Ratownictwo górnicze stale w pełnej gotowości

W podziemnych zakładach górniczych, w tym w kopalniach wieloruchowych, wydobywających kopaliny ze złóż utrzymywanych było 36 kopalnianych stacji ratownictwa górniczego i 3 kopalniane punkty ratownictwa górniczego – wynika z danych WUG (na dzień 31 grudnia 2020 roku).