BGK z wyceną gwarancji dla Żabki na poziomie 5,3 mln zł

Jak wynika z publicznych danych w 2021 roku spółka Żabka Polska otrzymała wycenę gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach pozostałej pomocy kryzysowej określoną na poziomie 5,3 mln zł. Składają się na nią dwie wyceny gwarancji z marca 2021 na kwotę 1,5 mln zł oraz na kwotę 3,8 mln zł.